แบเรียมซัลเฟต

แบเรียมซัลเฟตผง/แบไรต์ผง (BaSO4) เกรดอุตสาหกรรม

ผงสีขาวธรรมชาติ ความละเอียด 325 เมช / 500 เมช / 800 เมช

เป็นแร่ที่มีความโดดเด่นเรื่อง ค่าความถ่วงจำเพาะที่สูงถึง 4.2 g/cc และการทนต่อกรด-ด่าง สภาพอากาศที่รุนแรง จึงนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกและยางที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักชิ้นงาน,

เพิ่มการกันเสียง, เพิ่มการทนต่อสภาพอากาศกลางแจ้ง

บริษัทเป็นผู้นำเข้าแบเรียมซัลเฟตผงคุณภาพสูงจากประเทศจีน

#แบเรียมซัลเฟต #แบไรต์ #แบเรียมฟัลเฟตผง #แบไรต์ผง #BaSO4

 


05 มีนาคม 2567

ผู้ชม 104 ครั้ง