การแยกเนื้อเมล็ดปาล์มออกจากกะลาใช้ดินขาวหรือดินมาร์ลดีกว่ากัน

หมวดหมู่: Good to know

การแยกเนื้อเมล็ดปาล์มออกจากกะลาใช้ดินขาวหรือดินมาร์ลดีกว่ากัน

การแยกเนื้อเมล็ดปาล์มออกจากเปลือกหรือกะลานั้นควรใช้ดินขาวแท้หรือไชน่าเคลย์มากกว่าใช้ดินมาร์ลหรือดินสอพอง เนื่องจากดินขาวมีคุณสมบัติที่ดีกว่าหลายข้อ ดังตารางนี้

คุณสมบัติที่แตกต่างกัน ระหว่างดินขาวแท้ และดินมาร์ล (หรือปูนมาร์ล หรือดินสอพอง)

ดินขาวแท้ (China Clay) ของบริษัท ดินมาร์ลหรือที่เข้าใจผิดว่าเป็นดินขาว

1.เป็นแร่ซิลิกาและอลูมินากว่า 80% เป็นดินขาวแท้

1.องค์ประกอบเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตถึง 80% ไม่ใช่ดินขาว

2.เมื่อผสมน้ำ ได้สารแขวนลอยที่มีความถ่วงจำเพาะ 1.13-1.14 มีความหนืดต่ำ เป็นด่างอ่อน ตรงตามความต้องการของโรงงาน

2.เมื่อผสมน้ำ ได้สารแขวนลอยที่มีความหนืดสูงกว่า เป็นด่างมาก ไม่เหมาะกับการใช้งาน

3.ควบคุมความชื้นไม่เกิน 2% ด้วยความร้อนจากเตาเผาอุตสาหกรรม

3.ควบคุมความชื้นไม่ได้แน่นอน เพราะทำให้ดินแห้งโดยการตากแดด ในฤดูฝนจะเกิดปัญหาความชื้นสูง ดินบูด อาจมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนในปริมาณมาก

4.ใช้เครื่องจักรคัดขนาด ควบคุมความละเอียดของดินขาวได้สม่ำเสมอ เมื่อนำไปผสมน้ำใช้งาน จะแขวนลอยได้นาน ใช้งานสะดวก

4.ขนาดหยาบกว่าดิน ไม่มีการควบคุมความละเอียดของเนื้อดิน การตกตะกอนจะเร็วกว่าใช้ดินขาวแท้ ต้องกวนหรือเติมสารช่วยกระจายตัวมาก

5.ปราศจากสิ่งสกปรก ปนเปื้อน ไม่มีกรวดทรายปน

5.อาจมีสิ่งสกปรกปนเปื้อน รวมถึงกรวดทรายจากการตากดินกลางแจ้ง
 6.ส่งทดสอบโดยหน่วยงานภายนอก ไม่มีโลหะหนักและสารหนู (RoHS Compliant) 6.ไม่มีการการันตี เรื่องโลหะหนักปนเปื้อนในเนื้อดิน

สรุป แม้ว่าราคาดินขาวต่อกิโลกรัมจะสูงกว่าดินมาร์ล แต่ประสิทธิภาพการแยกเนื้อเมล็ดปาล์มดีกว่ามาก สามารถใช้ดินขาวปริมาณน้อยกว่าใช้ดินมาร์ล ทำให้ค่าเตรียมสารละลายลดลงประหยัดต้นทุนการผลิตได้ ส่วนดินมาร์ลนั้นประสิทธิภาพการคัดแยกปาล์มต่ำ ต้องใช้ปริมาณมาก ทำให้มีค่าการจัดการเตรียมและกำจัดสารละลายสูงกว่าการใช้ดินขาวแท้

เมื่อสรุปต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม การใช้ดินขาวแท้ต้นทุนจะถูกกว่าใช้ดินมาร์ลแน่นอน

แท็ก: Good to know

24 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 2178 ครั้ง