แร่แบไรต์ (แบเรียมซัลเฟต)

หมวดหมู่: Good to know

แร่แบไรต์ เป็นแร่ธรรมชาติที่มีความหนักเป็นจุดเด่น ด้วยความถ่วงจำเพาะ 4.5 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร หนักกว่าน้ำถึง4.5เท่า ไม่มีพิษ ไม่ละลายน้ำ มีหลายโทนสีทั้งแดง เหลือง เขียว เทา ขึ้นกับสิ่งเจือปนของแต่ละแหล่ง แร่แบไรต์ที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่า 94%จะมีสีขาวสว่าง เหมาะสำหรับนำมาบดเป็นผง เรียกชื่อการค้าว่า แบเรียมซัลเฟต(BaSO4) ใช้เป็นสารเพิ่มคุณสมบัติหรือเป็นตัวเติมในอุตสาหกรรมต่างๆได้ดี

ในประเทศไทยและลาว มีแหล่งแร่แบไรต์กระจายอยู่ทั่วทุกภาค แต่เป็นแบไรต์ที่มีธาตุอื่นเจือปนมาก ความบริสุทธิ์ต่ำ สีคล้ำโทนเหลือง เทา หรือแดง จึงมีราคาต่ำ นิยมนำไปบดหยาบใช้เป็นโคลนขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จะไม่เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะถ้าต้องการคุณสมบัติทางเคมีที่แน่นอน ความละเอียดสูงและสีขาวสว่าง จะต้องนำเข้าแบไรต์จากต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี อเมริกา

บริษัท แซนด์แอนด์ซอยล์พลัส เป็นผู้นำเข้าแบเรียมซัลเฟตผงคุณภาพดี ไม่มีโลหะหนักเจือปน ความขาวสูง เหมาะกับการใช้งานใน9อุตสาหกรรมสำคัญ เช่น สี กาว หมึกพิมพ์ กระดาษ ยาง แก้ว เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ และแบตเตอรี่

 

 

18 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 897 ครั้ง